Sık Sorulan Sorular

Klimanızın çalışma ortamından kaynaklanan ( toz, ahşap mobilya, vb.) bir neden olabileceği gibi, kirlenmiş filtrenizin bakımının da yapılması gerekli olabilir. Filtre temizliği kullanıcı tarafından da kolaylıkla yapılabilir. Klima montajı esnasında klimanın iç ünite drenaj suyu giderinin bağlandığı pis su tahliye hattına koku üreten lavabo, wc gibi başka birimlerin giderleri bağlanmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Servisi çağırmadan önce sizin klimanızda da böyle bir durumun söz konusu olup olmadığını sorgulayınız. Sorun giderilemez ise servisimize başvurunuz.

Her klima belli bir ses seviyesinde çalışmaktadır. Dış ünite motorunun sesi veya montaj yapılan yüzeyden kaynaklanan ses olabilir. Ses rahatsız edici seviyede ise servisinize başvurunuz.

Klimalar yazın (soğutmada) iç üniteden su tahliyesi yapar ve hortum aracılığıyla dışarı atılır. Aynı şeklide, kışın da (ısıtmada) dış üniteden su tahliyesi yapar. Servisinize başvurun.

Kapasite; montaj yapılacak bölgeye, yapı malzemesine, pencere büyüklüğüne, güneş ışığı alma miktarına, kişi sayısına, ek ısı kaynaklarına(şömine vb.) ve alanın büyüklüğüne göre yetkili kişiler tarafından hesaplanmalıdır.

Inverter kavramı elektrik bilim dalının çok eski bir kavramıdır. Alternatif akımdan (AC), Doğru akıma (DC), Doğru akımdan (DC), alternatif akıma (AC) 3 faz biçimine dönüştürülebilen, frekansı ve gerilimi ayarlanabilen düzeneklere Inverter Sistemler adı verilir. Kalkış akımları olmadığından şebekeye zarar vermez. On-Off sistem ile çalışmazlar. Minimum ve maksimum aralıklarda çalışırlar. Inverter teknolojisi enerji tasarrufu sağlamak için son yıllarda klimalara yeni adapte edilmiştir. Klimaların dış ünitelerinde kompresör bulunmaktadır. Kompresör devri elektronik inverter donanım desteği ile değiştirilerek, yüke göre kapasite değişimi sağlanabilmektedir. Böylece bazı koşullarda enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Soğutkan ,bir kompresör aracılığıyla emilip sıkıştırılarak sıvılaştırılır. Sıkıştırma sırasında açığa çıkan ısı bir fan vasıtası ile atmosferik çevreye (dış ortama) atılır. Bu sıvı daha sonra genleşme valfi tarafından üzerindeki basıncın düşürülmesi ile bulunduğu ortamdan ısı çekerek gaz haline dönüşür. Bu esnada bulunduğu ortamdan ısı çektiği için ortam sıcaklığını da düşürmüş olur. Soğutkan kompresör tarafından emilerek çevrim aynı şekilde tekrarlanır.

Çalışma ortamına ve mekana göre değişkenlik göstermektedir. Evde kullanılacak ise; en az 15 günde bir, bir tekstil ürünleri satış mağazasında kullanılacaksa her gün (!) deterjansız ılık su ile filtrenizin temizlenmesi gerekmektedir. Gölge de, ısıtıcı cihazlardan uzak bir noktada kurumaya bırakılmalı ve kuruduktan sonra klima üzerine takılmalıdır. Klimanızı filtresiz kesinlikle kullanmayınız.

Klima için özel üretilen bir soğutkandır. Doğa dostu bir soğutkandır.Split klima cihazlarında kullanılan soğutkan türüdür.

En basit anlatımla klima iç ortamdaki havayı iç ünite içerisinde bulunan ısı eşanjöründen geçirerek soğutma veya ısıtma işlemi yapmaktadır.

Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyduğunuz takdirde zararı bulunmamaktadır. Klima bulunduğu ortamdaki havayı kapalı hava devresi ile şartlandırdığı için zamanla karbondioksit oranı yükseldiğinden, saatte en az bir kez 1-2 dk süre ile ortamı havalandırarak oksijen oranını yükseltiniz ve iç ünitenin üflediği havanın direkt olarak canlı üzerine gelmemesine dikkat ediniz.

Enerji besleme kablosu KESİNLİKLE prize fiş ile takılmamalıdır. Son kullanıcı sorumluluğunda olan enerji besleme hattı montajı yetkin bir elektrikçi tarafından tesis edilmelidir. Tesisatta kabloda ek olmamalı, elektrik panosu ile klima arasında klimaya özel bir enerji hattı tesis edilmeli ve elektrik panosu içinde her bir klima için bir özel V otomatik sigorta bulunmalıdır. V otomatik sigorta kapasitesi için klimanın distribütörü olan firmanın kataloglarında belirttiği değerler esas alınmalıdır.

VRF; “Variable Refrigerant Flow (Değişken Soğutkan Debili)” ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. VRF Sistem tek bir dış üniteye veya dış ünite grubuna tek bir bakır boru hattı ile bağlanabilen çok sayıda iç ünite ile tüm bağımsız mekanlarda, ISITMA ve/veya SOĞUTMA yaparak istenilen iklim koşullarını sorunsuz sağlayan bir klima teknolojisidir.

Yetkili servisinize yaptıracağınız bakım, cihazınız ve sağlığınız açısından büyük önem taşır. Bakımı yapılmayan klimalar, akciğer enfeksiyonuna neden olabilir. Yetkili Servisler tarafından yapılan bakımlar arızaların önüne geçilmesini sağlar.

Klima montajı kesinlikle satın alınan klimanın yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde üretici ve/veya distribütör firma garantisi geçersiz olur.

Klima bakımı yılda iki kez düzenli olarak yapılmalıdır. Bakım işlemi uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir. Hava filtreleri toz ve kirden temizlenmeli, filtreler düzenli olarak değiştirilmelidir.

Doğru keşif sonucu doğru kapasitede bir cihaz seçimi ve montajı yapıldı ise,

On/off bir klima, bir saat içinde yaklaşık olarak 45 dk çalışır. Klima hangi modda çalışıyorsa o modun Enerji cinsinden (KiloWatt) Nominal Sarfiyat değeri ile elektrik tüketim firmasının birim fiyatı (TL/KWh) ile çarpılarak sonuca ulaşılır. Örnek : Klimanın soğutma modundaki nominal sarfiyat değeri 1 KW , Elektrik firmasının birim fiyatı ise 0.23 TL/KWh olsun. 1 KW x 0.23 TL/KWh x 45/60= 0.17 TL/h kısaca saatte 17 kuruş elektrik tüketimi olacaktır.

Inverter klimalar dur/kalk yapmadan sürekli çalıştıkları ama çalışma süresi boyunca Hz ayarlamasını kendileri yaptığı için sarfiyat değerleri sürekli değişkendir. Bu nedenle inverter klimaların sarfiyatı yaklaşık olarak yine aynı formül ile hesaplanır ama 45/60 oranı ile çarpılmaz.

İç ve Dış ünitenin konumu yetkili servisin yapacağı keşif sonucu belirlenmelidir. İç ünitenin direk olarak canlı üzerine üflememesi, dış ünitenin de hava sirkülasyonunu sağlıklı bir şekilde yapabilecek dış mahale konumlandırılması gerekmektedir.

Öncelikle cihazın ilk yatırım maliyeti (anahtar teslimi alım fiyatı) yanında işletme maliyeti de göz önünde bulundurulmalıdır. Başka bir değişle klimanın Enerji Sınıfı ve enerji tüketimi değerleri sorgulanmalı ve rakipleri ile kıyaslanmalıdır.

Klimanın markasının (üretici ve/veya distribütör firmanın) geniş yetkili ve yetkin bir servis ağının olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Klima üreticisinin ve/veya distribütörünün satış sonrası hizmet anlayışı, yedek parça bulundurma kapasitesi sorgulanmalıdır. Klima satın alınmadan önce mutlaka kapasite tahlili için Yetkili bir Servis tarafından keşif yapılması istenmelidir. Bu keşif sonucuna uygun modelin piyasa araştırması yapılmalıdır.

SEER = İngilizce “Seasonal Energy Efficieny Ratio” ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.
SCOP = İngilizce “Seasonal Coefficient Of Performance” ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.
2013 yılından önce üretilen klimaların etiketlerinde ve broşürlerinde SEER, SCOP değerleri yerine EER ve COP değerleri bulunur. EER ve SEER ile COP ve SCOP aslında özünde aynı gösterge değerleridir.

Bir saatte soğutma ve/veya ısıtma kapasitesini gösteren İngiliz birimidir. “British Thermal Unit” ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.

Split kelimesi İngilizceden dilimize geçmiş bir kelimedir ve anlamı ayrık/bölünmüş’ tür. Bir dış ve/veya bir çok iç üniteden oluşan soğutma yapan cihazlara Split klima adı verilmektedir.

Konforlu iklimlendirme koşulları, yazın 24-26 C, kışın 20-22 C’dir. Klima kullanımında bu sıcaklıklar tercih edilmelidir.

Klimaların bakım ve temizliği düzenli olarak yapılmalı, sıcaklık ayarı ideal sıcaklık değerleri arasında tutulmalıdır. Klimalar doğru şekilde en ideal yere monte edilmeli ve hava koşullarına uygun şekilde çalıştırılmalıdır. Bu sayede enerji tasarrufu da en verimli şekilde yapılmış olur.

Enerji krizinin kapımızda olduğu ve fosil enerji kaynaklarının atmosferi ve toprağı aşırı derecede kirlettiği günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda bizim için hiç tükenmeyen enerji kaynağı Güneştir.

Güneş, dünyadan ortalama 1,469 x 10^8 km uzaklıkta, 1,392 x 10^6 km çapında ve 1,99 x 10^30 Kg kütlesinde sıcak gazlardan meydana gelen bir küredir. Yüzey sıcaklığı 6000 ºC olup iç bölgelerindeki sıcaklığın 8000 000 ºC ile 40 000 000 ºC arasında olduğu tahmin edilmektedir. Güneşten saniyede 4 milyon ton kütle enerjiye dönüşmektedir. Güneş daha milyonlarca yıl ışımasını sürdüreceğinden, dünyamız için sonsuz bir enerji kaynağıdır.

Türkiye enerji açısından dışa bağımlı bir ülke olduğundan, ülkemizin geleceği açısından yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlerin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Ülkemiz güneşi çok alan ülkeler arasında ön sıralardadır ve bu avantaj kullanılmalıdır. Çevreye ve atmosfere etkileri nedeniyle, gelişmiş dünya ülkeleri fosil enerjiden yenilenebilir enerjiye yönelmekte ve hükümetler de bu projeleri desteklemektedirler.

Isı pompaları; Doğada var olan enerjiyi kullanarak, ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarınızı karşılarlar. Isı pompası, ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma prensibine dayanan ve elektrikle beslenen bir sistemdir. Elektrik Enerjisini sadece var olan enerjiyi taşıma esnasında kullanırlar. Isıtma işlemi için enerji tüketimi yapmazlar. Çektikleri her 1 kW karşılığında 4 kW Isı Enerjisi üretirler.Isı pompasının yakın bir gelecekte ülkemizde de yaygınlaşması kaçınılmaz bir sonuçtur.

Hayır, dünyada yaklaşık 50 yıldır kullanılmakta olan, Amerika ve Avrupada enerji tasarrufu nedeniyle, devlet tarafından teşvik edilen, milyonların üzerinde kullanımı olan bir sistemdir.

Türkiye’de ise yakın zamanda kullanılmaya başlamıştır. İsveç , Norveç , Danimarka , Hollanda , Avusturya , Almanya , Kanada , Amerika gibi soğuk iklimlerde çok geniş olarak kullanılmaktadır.2009 ylında Almanya da 50000 cihaz monte edilmiştir. 2010 yılı için 60000 adet ısı pompası dönüşümü planlanmıştır. Almanyada her m2 için 20 € devlet desteği sağlanmaktadır. Türkiye için herhangi bir teşvik yoktur ve KDV oranı hala % 18.dir. Yani aldığınız cihazların nerdeyse 5.de biri vergi olarak devlete gitmektedir. Fransa ısı pompalı ev ve işyerlerinden 10 yıl süreyle vergi almamaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde teşviklerle sistem hızla yaygınlaşmaktadır. Hollanda da doğal gaz kullanımı her geçen gün azalmaktadır. İsveç’te birçok yerleşim yerinde doğalgaz hattı bile yoktur. Neredeyse ülkenin tamamında ısı pompası cihazları ile ısıtma yapılmaktadır. Ayrıca rüzgar türbinleri ile tamamen tabii bir enerji kullanılmaktadır. Güneş enerjisi düşümleri çok az olmasına rağmen Türkiye’.den fazla yatırım ve araştırma yapılmaktadır.

  • Kullanımı çok kolaydır.
  • Diğer ısıtma yöntemlerine göre daha ucuzdur.
  • Isı pompaları herhangi bir şey yakmadıkları için herhangi bir atık çıkartmazlar .Isı pompaları çevre için daha uygundur bu nedenle temiz bir ısıtma kaynağıdır.
  • Baca Gereksinimi Yoktur:
  • Isı pompaları havayı kurutmaz.
  • Isı pompaları, bakım gerektirmeyen, verimli sistemlerdir.
  • Isı pompaları uzun ömürlü ve çok güvenilirdir.
  • Isı pompaları diğer ısıtma ünitelerinden daha az yer kaplar.

Isı pompalarının iyi bir dizaynla hiçbir dezavantajı yoktur. Fakat iyi bir etüd yapılmalıdır. Amacınız sadece çevreye katkı sağlamak, karbon salınımını azaltmak ise etüde gerek kalmadan ısı pompası sistemi kurdurabilirsiniz. Fakat ben ısı pompası ile evimi yada işyerimi ucuza ısıtmak ve serinletmek istiyorum diyorsanız bu durumda enerji verimliliği etüdü yapılmalıdır. Bu durumda hem çevreye katkıda bulunacak hem de daha az enerji bedeli ödemeniz garanti altına alınacaktır. Kış boyunca dış hava sıcaklığı sürekli olarak eksi değerlere sahip bir bölgedeki tesise hava kaynaklı ısı pompasını uygun gördüyseniz sadece çevreye katkıda bulunur cebinize büyük oranda zarar verirsiniz.

Isı pompası ısıtma testleri + 35 C çıkış suyu sıcaklığına göre yapılır. Hava kaynaklı cihazlar +7 C dış hava ve + 35 C besleme suyu sıcaklığına göre test edilir. Yani broşürlerde yazılı kapasite , COP ve elektrik tüketimleri bu test değerlerinden elde edilen sonuçlardır. Eğer ısı pompası bu şartlara göre seçilmemişse istenen sonuç elde edilemeyecektir. Bu durumda beklenenden daha fazla elektrik tüketimi beklenmelidir.

Karşılaştırılan yakıta göre değişmekle birlikte 1-4 yıl olmaktadır.